Kyststamveien i Åsane

Det er som kjent vedtatt en ny tunnel Nyborg-Tellevik som korter inn Kyststamveien med ca. 4 km i forhold til nåværende vei om Eikås og Hordvik, Steinestøvegen. Raalisering av ny vei, og dermed avlastning av Steinestøvegen, bør ha høy prioritet.