Ikke godt nok, Bondevik

Bondevik, som er statsminister i et såkalt velferdssamfunn, staten Norge, gir uttrykk for å ville forbedre og bygge opp Velferds-Norge ved mange anledninger.