Sogndal taper kammer-kampen

Sogndal har i praksis tapt kampen om å verte hovudsete for eit felles politikammer i Sogn og Fjordane. Berre Ap går inn for Sogndal-alternativet.