Kjempekontroll av bilbelte

De neste tre dagene skal 25.000 personer kontrolleres. I Hordaland blir det bilbeltekontroll fire steder i dag.