Ljos gjer seg best i mørkret

Eg er så takksam for at det er nokon som har forstått kva vi menneske treng i denne travle adventstid, skriv Øygunn Leite Kallevik i dette lesarbrevet.