Sparer du, straffer BKK deg

Viser til kommentarer fra markedssjefen i BKK (BT 08.11.03 - «spart strøm = sparte penger») på mitt leserinnlegg 05.11.03. Det skulle vel ikke være nødvendig å være markedssjef for å skjønne at du sparer penger ved å spare strøm.