Mildare straff for dei pene og rike

Ein rik advokat som råkjører, slepp billigare unna enn ein anleggsarbeidar. Heilt normalt, meiner professor i rettsosiologi, Kristian Andenæs.