Siste frist for språkteknologien

Innen fredag klokken 13 må styret i Nordisk Språkteknologi få garantier om ny kapital. Ellers er konkursen et faktum.