Eg vil flytte!

Det nye vallovutvalet kjem med eit framlegg om at studentar kan melde flytting (altså registrere seg i folkeregisteret) til den kommunen ein studerer i, men at ein samstundes skal betale sine skattepengar til den kommunen der ein opphaveleg er folkeregistrert.