BKK skjuler seg bak NVE

Jeg viser til mitt innlegg 17.11. med svar fra BKK 18.11. La meg konstatere at BKK fremdeles skjuler seg bak NVE.