Bydelskultur i faresonen

Selv om vi alle er opptatt av å strekke de offentlige ressursene lengre enn langt, er det grunn til å rope et varsku når det gjelder den påtenkte lemlestelsen av byens kulturavdelinger.