Den vanskelige habiliteten

Odd Nordhaug, Jon Rødseth og Frank Aarebrot stiller i gårsdagens avis spørsmål ved om vår medarbeider Gunnar Wiederstrøm kan være habil i saken om Grete Knudsens rolle i spillet om utvidelse av dokken ved Haakonsvern og fremtiden til Mjellem & Karlsen.