Morgensol over Bergen

Jeg har fulgt med BT sin serie om barnehjemsbarna sine oppvekstvilkår, og vil herved takke for en meget god og veldokumentert reportasje.