- Holder åpent så lenge det er forsvarlig

Ledelsen ved Edvard Grieg Quality Hotel driver videre med minimal bemanning. I dag rapporteres videoovervåking av streikevaktene til Datatilsynet.