Ein artig krig

TV 2 fyller 10 år i dag. Jubileumsomtalane ser ut som dei er skrivne av propagandaavdelinga i kanalen. Denne er ikkje det.