BT og Marokko

Viser til artikkel i BT 28. januar 2003, med tittelen «Kofi Annan skryter av Raftostiftelsen». Vennligst tillat meg å komme med noen kommentarer til innholdet.