Avviser erstatningssøksmål

Regjeringsadvokaten ber Nordfjord heradsrett avvise erstatningssøksmålet frå Jens Cilleborg Jensen.