Konferanse om kvinner på flukt

Det begynte med en artikkel i magasinet Henne for litt over et år siden. Torsdag samles norske og utenlandske eksperter til konferanse i Bergen om kjønnsbasert forfølgelse.