Flere og bedre barnehager med Ap

I bystyret har alle partier vist vilje til å satse på barnehagepolitikken i Bergen. Det er gledelig å se at vi i fellesskap ønsker å ta et ansvar for å skaffe flere barnehageplasser både i private og offentlige barnehager, men økt satsing koster penger.