Brøt sammen i gondolen

-Informasjonene var det største problemet. Den var motstridende og gjorde oss mer nervøse, sier passasjer Tommy Eikeland (23).