Telefonkrøll i Ullensvang

Feil i et datakort førte til at 32 ISDN-abonnenter i Ullensvang var uten telefonforbindelse tirsdag.