Eldre og syke som salderingspost

Tenk så heldig våre eldre og syke i Bergen er! Her i byen lykkes vi jo med det meste! Nå sist med prøveprosjektet og erfaringene med tanke på «Ny kjøkkenstruktur» i Bergen.