Fastleger på deltid?

For første gang har jeg bruk for min tildelte fastlege pga. en akutt skade. Ved henvendelse til kontoret blir jeg møtt av en telefonsvarer som sier at legen kun har kontortid mandag og fredag!