Bystyret lover kutt i avgiftene

Et enstemmig bystyre går inn for at det som de siste ti årene er betalt for mye i vann- og kloakkavgift skal gi billigere avgifter i årene som kommer.