Quisling, Milosevic og Sharon

I Bergens Tidende 28. juni skriv Kjartan Rødland om den påfallande likskapen mellom Milosevic-saka i dag og eit tenkt krav om utlevering av Vidkun Quisling til krigsforbrytardomstolen i Nürnberg i 1945: