Maktarroganse og eldreomsorg

Bydelenes begredelige økonomi er vel kjent og gir seg mange utslag.