Kutter for å få råd til nye tilbud

Byrådet foreslår å legge ned tre skoler og fem aldershjem for å få råd til å drive nye sykehjem, barnehager og boliger for psykisk utviklingshemmede.