Ønsker dialog om røyking

Utdanningsminister Kristin Clemet anbefaler skolene å gå i dialog med elevene om røyking.