Vi trenger norske sjøfolk

Vi er en yrkesgruppe som ikke blir skrevet så mye om. Massemediene har ikke vært så opptatt av oss. Det vi håper på er at vi kan dra i gang en debatt om skipsfarten/sjøfolka.