Kast ikke bort penger

Gjentatt til det kjedsommelige er det hevdet at Askøybrua hindrer de største skipene i å anløpe Bergen pga. begrensning i fri seilingshøyde. Men er det bare fri seilingshøyde som er begrensende faktor?