Etterlyser konsekvens i kulturpolitikken

Styre og ledelse i BIT Teatergarasjen ga tidligere i høst statsråd Svarstad Haugland stor honnør for hennes kulturmelding.