Stopp tullet!

Våre folkevalgte - de såkalte politikere - skal være våre tillitsmenn som skal ivareta innbyggernes ve og vel, og ikke minst påse at innbyggerne behandles tilnærmet likt.