Jakt - misforstått naturopplevelse

Erik Myking Midtbø mener i BT 21.09.03 at undertegnede har misforstått hva det er som driver jegere til å skyte og drepe dyr ute i naturen.