Krever 100 mill. for uønsket isklump

En gigantisk isklump i en lagringshall ved oljeraffineriet på Mongstad fører til et erstatningskrav på over 100 millioner kroner.