Fem nye prester ansatt i Bjørgvin

Bjørgvin bispedømmeråd har ansatt nye prester i Sund, Slettebakken, Landås og Alversund. Dessuten har Sunnhordland fått ny prostiprest.