Eg undrast

Det er ikkje lenge sidan me høgtida jul. Juleevangeliet vart lese og høyrt – teke vare på òg, får meg tru.