«- og hils ham ikke vel møtt»

Innvandrertolk Isa Haga viser 22.1. til et bestemt bibelsk skriftord og tar dette til inntekt for sitt fromme ønske; nemlig ønske om en enda større innvandring til Norge.