Brenn grana

Vestlandet gror til med skog. På innmarka et lauvtre seg inn over bø og beite, i utmarka eksploderer tilveksten av planta gran.