Barn og rettssikkerhet

Bergens Tidende har ofret mye spalteplass på en barnefordelingssak ved Bergen byrett der dommeren skal ha sjikanert moren under rettsforhandlingene. Journalistisk har man ikke funnet det interessant å opplyse leserne om hva som var det bevismessige hovedproblemet i den aktuelle saken.