Kjøkkenreformen - et gode eller onde ?

Debatten om kjøkkenreformen i Bergen har fremmet mye usikkerhet omkring den nye metoden å produsere sykehjemsmat. Dette innlegget skal forsøke å belyse den foreslåtte produksjonsmetoden som er prøvet ut, med bakgrunn i den opprinnelige «kjøkkenrapporten».