De eldres kamp

Man får de politikere man velger. Avstemningen i det gamle rådhus 2. april er resultatet.