Slakter utbyggingsplan

Planene for Slaktehustomten i Sandviken i Bergen vekker sterke reaksjoner: «Skuffet og lurt», «planstridig» og «altfor dominerende» er ord som brukes om utbyggingsplanene.