Slaveholder-ideologi

Under tittelen "Hils flere velkommen" har Venstres formann Lars Sponheim et innlegg i BT for 9. august til fordel for arbeidsinnvandring, som skal være så fordelaktig for landet.

  • Aa Anonym
Publisert:

"Norges behov for arbeidskraft er så stort at vi med letthet bør kunne åpne for 10.000 arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området årlig", skriver Sponheim.Nøyaktig slik har man resonnert i tusenvis av år, i alle de land som baserte sin økonomi på slavehold, fra oldtiden til ca. 150 år siden i sørstatene i USA. Der ble negerslaver importert fra Afrika for å arbeide på bomullsplantasjene. Det var økonomisk lønnsomt fordi slavene måtte ta jobber de hvite ikke ville ta, og produserte mer enn ýde selv konsumerte. Uten en slikt økonomisk overskudd til slaveholderne, ville slaveriet ikke eksistert.Det er nøyaktig det samme systemet Sponheim og Venstre nå vil innføre i Norge. Riktig nok skriver han at "Vi vil ha flere fullverdige medlemmer av det norske samfunn, med de plikter og de rettigheter det medfører". Men i så fall vil ikke innvandrerne produsere mer enn det samme antall norske, og de vil forbruke like meget som de ýnorske. Overskudd blir der da bare dersom også den norske økonomien går med overskudd, og i så fall trenger vi ikke innvandrerne. Sponheims ideer er logisk sett det rene vrøvl.Thorbjørn Jagland har argumentert for arbeidsinnvandring med sikte på å få hjelp til det "drittarbeidet" som v i norske ikke vil ta. Å bruke fattige mennesker fra fremmede land og andre raser på denne måten, er utvilsomt rasisme. Sponheim forsøker å kamuflere dette aspektet ved arbeidsinnvandringen, men hans holdning er i realiteten like rasistisk. Forskjellen er bare at Jagland er ærligere enn Sponheim.Men la oss nå anta at vi begynner med arbeidsinnvandrere som tar "drittjobbene" våre. I neste generasjon må vi regne med at deres etterkommere er blitt like kresne som vi norske, og dermed må arbeidsinnvandringen fortsette i stadig økende tempo. Snart blir vi norske en minoritet i vårt eget land, og siden tar også plassen slutt for innvandrere så vel som for norske.AV HARALD TREFALL, FORMANN I FEDRELANDSPARTIET, FØRSTEKANDIDAT I HORDALAND TIL STORTINGET