- Slik opplevde me "Sleipner"-ulukka

Det har vore mange synspunkt på HSD si handtering av "Sleipner"-havariet, men korleis opplevde dei som sat sentralt i reiarlaget ulukka der 16 personar mista livet? Det vil konstituert konsernsjef Per Atle Tellnes formidla når han held opningsforedraget på Haugesundkonferansen 12. februar.