Protestvalg

Media bringer nesten daglig innlegg fra tydeligvis frustrerte personer, om hva disse oppfatter som begredelige resultater av flere års førte politikk. Inndratt kjøpekraft fra lavinntektsgruppene; langtidssyke, handikappede, pleietrengende, sosialklientell, uføretrygdede, og fra mange pensjonister.