Etikk og klassekamp

Norges Handelshøyskole (NHH) har hatt seminar som markerte opprettinga av Senter for etikk og økonomi. Det er bra at etikk vert sett på dagsordenen i stadig fleire samanhengar, og det er all grunn til å ønskje økonomane ved NHH til lykke med denne nyvinninga.