Quiet is the new loud

Syklende kom vi to, en stor og en liten, gjennom alléen til Edvard Griegs hjem lørdag kveld. Uten å ha bestilt, men likevel med håp om plass i Troldsalen den kvelden. Ikke for å høre Brahms eller Grieg, men Kings of Convenience.