Eldreomsorgen i Bergen

I et debattinnlegg i Bergens Tidende lørdag 28. september hevder direktør i Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, Inger Johanne Wremer, at Bergen kommune mangler en grunnleggende debatt om hvordan eldreomsorgen i Bergen skal være, og kanskje særlig kunnskap om konsekvenser ved å legge ned flere private aldershjemsplasser.