Frp og alkoholavgiftene

Fremskrittspartiet fornekter seg ikke. Denne gang er det de tragiske utfallene som metanolholdig sprit har ført til, som vekker de populistiske strømninger i partiet.