Ny sykemelding

Fra 1. mai er det innført en ny type sykemelding, der legen skal gå mer grundig til verks og gi en funksjonsvurdering av pasienten som skal sendes til arbeidsgiver.